ONDERZOEK

Image

Onderstaand een overzicht van een aantal kleine onderzoeken waarin de opdrachtgever centraal staat of gezien vanuit zijn perspectief.

Helaas moeten we regelmatig constateren dat de resultaten van deze onderzoeken nog steeds actueel zijn.

Rol opdrachtgever
Rol opdrachtgever$20.00

Vijf stellingen over de invulling van de rol van opdrachtgever, voorgelegd aan zowel opdrachtgevers als projectmanagers

Kennis opdrachtgever
Kennis opdrachtgever$20.00

Wat is het benodigde kennisniveau van ICT dat een opdrachtgever zou moeten hebben om zijn rol goed te kunnen vervullen.

Oorzaken forse budgetoverschrijdingen
Oorzaken forse budgetoverschrijdingen$20.00

Een onderzoek naar de oorzaken van de forse budgetoverschrijdingen en zelfs falende projecten

Gebruik businesscase
Gebruik businesscase$20.00

Er is specifiek gekeken naar het gebruik en de toepassing van een businesscase als justificatie van een project

Geen opdrachtgever
Geen opdrachtgever$20.00

Een klein onderzoek naar de reden waarom een businessmanager niet de rol van opdrachtgever wil of kan vervullen.

Knelpunten
Knelpunten$20.00

Een inventarisatie van de knelpunten van een project zoals een odprachtgever dat ervaart. Tevens een onderzoek naar wie waarvoor verantwoordeiijk is.