Inventarisatie knelpunten van een opdrachtgever

Tijdens lezingen, symposia en workshops wordt er een tweetal enquêtes gehouden onder lijnmanagers in de rol van opdrachtgever over de knelpunten.

Als basis voor deze enquete zijn de knelpunten zoals benoemd door van der Molen in een van zijn publicaties. Een overzicht van de 12 door hem geïnventariseerde knelpunten voor opdrachtgevers:

 knelpunten opdrachtgever 1 

 Enquete 1:

Gevraagd is welke van de genoemde knelpunten voor hen het zwaarste wegen. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen opdrachtgevers in de publieke en in de private sector.

 

De resultaten van deze enquete zijn weergegeven in onderstaande grafiek:

knelpunten opdrachtgever 2

Conclusie

  • over het algemeen ligt het zwaartepunt van de knelpunten binnen de publieke en private sector niet ver uit elkaar. Uitzondering hierop vormen de politiek instabiliteit en de schuivende projectdoelstelling door voortschrijdend inzicht.

 

Enquete 2:

Aan dezelfde groep lijnmanagers is gevraagd welke van de genoemde knelpunten behoren tot de verantwoordelijkheid van de projectmanager en welke van de knelpunten de verantwoordelijkheid zijn van de opdrachtgever. 

 

De resultaten van deze enquete zijn weergegeven in onderstaande grafiek:

knelpunten opdrachtgever 3 

Conclusie

  • de resultaten van deze enquete geven aan dat er geen consistent beeld is over waar de verantwoordelijkheid ligt over de betreffende knelpunten. Binnen de groep van lijnmanagers zijn er grote verschillen te constateren. Het zegt duidelijk iets over de verschillen die er zijn over hoe men tegen zijn eigen rol aankijkt.  

 

Opmerking

  • Voor beide enquêtes geldt dat deze niet zijn gebaseerd op een wetenschappelijk gebaseerd onderzoek. Maar zij geven een aardige indicatie over de zwaartepunten van de knelpunten maar ook over de onduidelijkheid die er heerst als het gaat om verantwoordelijkheden van de verschillende rollen. In het laatste geval gaan wij er van uit dat alle genoemde knelpunten in principe onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever vallen. Dat betekent dat de gesignaleerde onduidelijkheid hierover een bijdrage levert aan de kloof tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers.
  • bij het goed doorlopen van een investeringstraject, is bovenstaande onduidelijkheid voor een belangrijk deel weg te nemen. Bestuurders doen er in dat geval verstandig aan er op toe te zijn dat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de verschillende stadia van het traject goed zijn belegd.

 

 

bronnen:

Projectmanagement, 2004 - Michiel van der Molen (alleen inventarisatie knelpunten)

Eestum Management (gewicht knelpunten op basis van enquete) 

 


Afdrukken   E-mailadres