Waarom geen opdrachtgever willen zijn

Als onderdeel van onze symposia en workshops, houden wij standaard een enquete onder de deelnemers. De deelnemers bestaan over het algemeen uit bestuurders of managers in de rol van opdrachtgever, opdrachtnemers en projectmanagers.

 

De vraag die gesteld is aan managers is: stel u bent een keer gevraagd opdrachtgever te zijn van een automatiseringsproject. U hebt echter geweigerd. Waarom hebt u geweigerd?

De mogelijke antwoorden zijn:

 • ik heb geen enkele ambitie in die richting en zie het bovendien als een bedreiging voor mijn carrière om mijn naam aan een dergelijk project te verbinden;
 • ik heb geen tijd om deze rol goed te kunnen vervullen
 • ik heb totaal geen verstand van deze materie en zal de rol van opdrachtgever dan ook niet accepteren
 • anders, namelijk ...................

 

De resultaten van deze enquete zijn weergegeven in onderstaande grafiek:

 

geen opdrachtgever

 

Het antwoord op de vierde vraag, namelijk andere argumenten om niet de rol van opdrachtgever te vervullen, waren zeer divers. Om enkele te noemen:

 • de businesscase was onhaalbaar;
 • de businesscase is bepalend voor wat belangrijk is voor het bedrijf;
 • het blijven moeizame trajecten;
 • ik vond de businesscase niet sluitend;
 • het was de businesscase van iemand anders;
 • ik ben niet de eigenaar van de business case;
 • ik heb geen vertrouwen in de goede afloop van het project.

 

Conclusies

 • de verdeling van de drie antwoorden is opvallend gelijk verdeeld: elk voor circa ⅓. Het ambitieniveau speelde blijkbaar geen rol om te weigeren;
 • de onbekendheid met de rol van opdrachtgever is voor veel managers blijkbaar een reden om deze rol niet te gaan vervullen; 
 • gezien het feit dat het een menselijke eigenschap is om je liever bezig te houden met managementtaken waarmee je vertrouwd bent, ligt het voor de hand om de conclusie te trekken dat ook in dit geval onbekendheid met de rol van opdrachtgever een belangrijke drijfveer is. 
 • het vrij invulbare argument heeft opvallende veel te maken met de businesscase. 

 

Opmerking

 • deze enquete is zeker geen wetenschappelijk verantwoord onderzoek. De vraagstelling en de mogelijke antwoorden zijn hiervoor te summier;
 • wel is het een indicatie dat hier sprake is van een fenomeen dat waarschijnijk voor een belangrijk deel bijdraagt aan een oneigenlijke kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Het rechtvaardigt zonder meer nader onderzoek.

 

 

bron: Eestum Management

 


Afdrukken   E-mailadres