Request for Information

Doel

Het doel van een dergelijk informatieronde is een marktraadpleging: het krijgen van een goed inzicht van welke leveranciers in staat zijn de gevraagde diensten/producten le leveren. Daarmee kan het aantal gegadigden voor een offerte traject worden beperkt.

  

 


Afdrukken   E-mailadres