RMO - regiemodel

og-regiemodelIn feite is het regiemodel een "ontvlechting" uit de projectomgeving van een aantal belangrijke processtappen die elk hun eigen kenmerken hebben. Deze processtappen zijn ontleend aan het borgingsmodel voor wat betreft het ontstaan van initiatieven en de onderlinge afspraken die worden gemaakt. Dit laatste is sterk afhankelijk van de omgeving waarin het model wordt gebruikt. De basis voor het regiemodel zijn een achttal stappen. Deze stappen zullen doorlopen moeten worden om een goede regie te kunnen voeren over een compleet en succesvol investeringstraject. Binnen dit model is het realiseren van een of meerdere projecten mogelijk. Het regiemodel kan een opdrachtgever o.a. helpen inzichtelijk te maken welke kennis hij op welk moment moet mobiliseren. Maar ook welke stakeholders op welk moment van het investeringstraject een belangrijke invloed hebben. En hoe verdeel je de verantwoordelijkheden?

 


Afdrukken   E-mailadres