Opdrachtgeverschap van ICT projecten

shapeimage 1-2Methoden en technieken zijn, waar toegepast, onderdeel van de regievoering. En niet omgekeerd. Het hebben van kennis bij de opdrachtgever van de methoden en technieken is dan ook geen voorwaarde voor een succesvol traject. Een opdrachtgever moet zich realiseren dat een methode niet de regievoering zal vervangen. 

 


 Projectmatig werken als middel wordt meer en meer gebruikt door organisaties om op een efficiënte manier een éénmalig resultaat te bereiken binnen een bepaalde tijd en budget, gebruik makend van de expertise die beschikbaar is binnen of buiten de eigen organisatie. Ondanks de hooggespannen verwachtingen, is projectmatig werken in veel gevallen nog niet de efficiënte aanpak die bestuurders en opdrachtgevers voor ogen hebben. Dit is zeker het geval in de automatisering. Ten onrechte wordt het middel van projectmatig werken hiermee geschaad. In de loop der jaren is door verschillende partijen onderzoek gedaan naar de oorzaken van de forse budgetoverschrijdingen. De conclusies die hieruit getrokken werden en de eventuele acties die hierop gevolgd zijn, hebben blijkbaar weinig toegevoegd. Doen we dan iets verkeerd? De auteurs denken van wel.

 


Afdrukken   E-mailadres

Om te kunnen reageren op dit artikel, moet je ingelogd zijn (na registratie).