Visie en missie

Visie en missie

onze visie

Door voortdurend veranderende omstandigheden zullen bestuurders van organisaties en ondernemingen gedwongen worden scherper toe te zien op het terugdringen van budgetoverschrijdingen in tijd en geld van kostbare investeringstrajecten. Zij zal dit doen door de eigen opdrachtgevers meer en meer af te rekenen op de beoogde toegevoegde waarde van de business case en het meer letten op mogelijke neveneffecten en benutten van kansen en meerwaarden.

Bovenstaande visie is de basis voor onze geheel eigen, en afwijkende, kijk op de aansturing van een investeringstraject. Een investeringstraject waarin de opdrachtgever centraal staat. Uiteraard is een project een belangrijk onderdeel hiervan, maar is slechts een afgeleide van een investeringsvoorstel of businesscase. 

onze missie

deze missie is tweeledig:

De rol van opdrachtgever is nog amper bespreekbaar bij zowel bestuurders als het management in het businessdomein. Wil er daadwerkelijk een positieve verandering komen in het projectmatig werken, is er meer aandacht nodig voor de rol van opdrachtgever. Wij zien het als onze missie om het thema Goed Opdrachtgeverschap bespreekbaar te krijgen bij bestuurders en management. Dit doen wij middels publicaties, gastcolleges en het geven van lezingen. Op deze manier dragen wij bij aan het onder de aandacht brengen van het belang van de rol van opdrachtgever bij het succesvol afronden van projecten.

Op het moment dat het thema Goed Opdrachtgeverschap bespreekbaar is bij bestuurders en het management, is het ook belangrijk dat je de mogelijkheden hebt om de professionaliteit van een opdrachtgever te vergroten. Daarom ontwikkelen wij, samen met een beperkt aantal partners, workshops, masterclasses en round tables. Deze zijn primair gericht op bestuurders en management in het businessdomein. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat het bij opdrachtmanagement om wezenlijk andere factoren gaat dan bij projectmanagement. Een uitgangspunt dat nog te weinig wordt onderkend.

  

Contact Informatie

+ 31 6 21 805 668

Groningen

derk.kremer@eestum.eu

 
 

Nieuwsbrief

wij versturen geen nieuwsbrieven, mailings, e.d. Wil je op de hoogte blijven? Volg ons dan via Twitter of LinkedIn.

Wie is online

We hebben 334 gasten en geen leden online