MODELLEN

Borgingsmodel
Borgingsmodel$20.00

De basis voor onze benadering van Goed Opdrachtgeverschap en voor de diverse publicaties

Taakvolwassenheid
Taakvolwassenheid$20.00

Een model waarmee je een opdrachtgever kunt beoordelen op een aantal facetten van goed opdrachtgverschap.

i-Governance
i-Governance$20.00

Geeft in één oogopslag weer wat de belangrijkste spelers zijn rondom de opdrachtgever. Deze staat centraal in het model.

Stuurmodel
Stuurmodel$20.00

Een model waarin de variabelen staan waarmee een opdrachtgever het project en haar omgeving kan aansturen

Rollen
Rollen$20.00

Een overzicht van de key-spelers in een investeringstraject waar een odprachtgever mee te maken heeft. 

Investeringsmodel
Investeringsmodel$20.00

Op abstract niveau het overzicht van een investeringstraject. Een traject waar een opdrachtgever de eindverantwoordelijkheid heeft.

Regiemodel
Regiemodel$20.00

Meer uitgewerkt de stappen die moeten worden doorlopen onder eindverantwoordelijkheid van een opdrachgtgever. Een handvat voor projectleiders en opdrachtgevers.

Oorzaak en gevolg
Oorzaak en gevolg$20.00

Oorzaak en gevol van het mislukken van een project schematisch weergegeven. Maar ook een schema om tot een succesvol project te komen.