MODELLEN

Borgingsmodel
Borgingsmodel$20.00

De basis voor onze benadering van Goed Opdrachtgeverschap en voor de diverse publicaties

Taakvolwassenheid
Taakvolwassenheid$20.00

Een model waarmee je een opdrachtgever kunt beoordelen op een aantal facetten van goed opdrachtgverschap.

i-Governance
i-Governance$20.00

Geeft in één oogopslag weer wat de belangrijkste spelers zijn rondom de opdrachtgever. Deze staat centraal in het model.

Stuurmodel
Stuurmodel$20.00

Een model waarin de variabelen staan waarmee een opdrachtgever het project en haar omgeving kan aansturen

Rollen
Rollen$20.00

Een overzicht van de key-spelers in een investeringstraject waar een odprachtgever mee te maken heeft. 

Checks and balances
Checks and balances$20.00

Een mechanisme waarmee een opdrachtgever maximale regie kan voeren over een investeringstraject zonder dat hij zich hoeft te mengen in inhoudelijke discussies en bovendien met een minimum aan tijd. Het vereist wel enige vaardigheid om dit principe goed toe te kunnen passen

Investeringsmodel
Investeringsmodel$20.00

Op abstract niveau het overzicht van een investeringstraject. Een traject waar een opdrachtgever de eindverantwoordelijkheid heeft.

Regiemodel
Regiemodel$20.00

Meer uitgewerkt de stappen die moeten worden doorlopen onder eindverantwoordelijkheid van een opdrachgtgever. Een handvat voor projectleiders en opdrachtgevers.

Oorzaak en gevolg
Oorzaak en gevolg$20.00

Oorzaak en gevol van het mislukken van een project schematisch weergegeven. Maar ook een schema om tot een succesvol project te komen.