REGIEMODEL

 em s1 no  em s2 no  em s3 no  em s4 no  em s5 no  em s6 no  em s7 no  em s8 no

Bovenstaand regiemodel kan gebruikt als hulpmiddel voor een opdrachtgever om, per stap, na te gaan in hoeverre een aantal aspecten goed zijn beschreven en of belegd. 

Het is een soort van invulmodel. Dit kan gebruikt worden naast alle bestaande methodieken.

Voor meer achtergrond informatie, verwijzen wij je naar een kritische beschouwing over dit onderwerp.