INSTRUMENTEN

Image

Hieronder vind je enkele instrumenten die, in sommige gevallen minimaal, gebruikt kunnen worden in de relatie tussen de opdrachtgever en zijn businesscase- of projectmanager. Gezien vanuit het belang van een opdrachtgever.

De opdrachtgever
De opdrachtgever$20.00

Een korte beschrijving over de opdrachtgever: definitie, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, etc.

Definities
Definities$20.00

Een aantal definities van begrippen in relatie tot goed opdrachtgeverschap

Work Breakdown Structure
Work Breakdown Structure$20.00

De Work Breakdown Structure is de ruggengraat vsn elk project: een manier om de onderlinge afhankelijkheden zichtbaar te maken. Maar ook om risicoanalyses en knelpunten analyses te maken. 

Earned Value Methode
Earned Value Methode$20.00

Een methode om op een gestructureerde manier de voortgang van een project te meten. Maar ook om eventuele toekomstige over- of onderschrijdingen te signaleren

Performance indicatoren
Performance indicatoren$20.00

Opdrachtgevers zouden beter op de hoogte moeten zijn van de mogelijkheden om een ICT-project meetbaar te maken. Goed nieuws! De voortgang van elk project en de kwaliteit van de tussenresultaten zijn te meten.

Request for Proposal
Request for Proposal$20.00

Breng uw wensen in kaart om je vervolgens te orienteren op de markt wat er aan mogelijkheden beschikbaar zijn.

Business case
Business case$20.00

Een business case beschrijft de rechtvaardiging van een project. Het is, in de handen van een opdrachtgever, de sturende kracht van een project. Eén van de succesfactoren van een project.

Projectdenken versus investeringsdenken
Projectdenken versus investeringsdenken$20.00

Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee referentiekaders. Kan helpen om het verschil in taken tussen een projectmanager en opdrachtgever helder te krijgen.

De zogenaamde
De zogenaamde "illities"$20.00

Het gaat om het definiëren en het beoordelen van niet-functionele eisen en criteria (de zogenaamde ’ilities’), maar ook om de omgevingsfactoren die van invloed zijn op de scenario’s. 

Opdrachtgever versus projectmanager
Opdrachtgever versus projectmanager$20.00

Een aantal verschillen in kenmerken tussen een opdrachtgever en een projectmanager. Ook dit is bedoeld om je op weg te helpen de rol van opdrachtgever helder te krijgen.

Prijs/prestatie verhouding
Prijs/prestatie verhouding$20.00

Hoe bepaal je de beste prijs-kwaliteitverhouding? Voor het gunnen van een opdracht op basis van beste prijs-kwaliteitverhouding

Stuurgroep
Stuurgroep$20.00

De taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en samenstelling van een stuurgroep worden in een zo vroeg mogelijk stadium vastgesteld door de leidinggevenden van de opdrachtgever van een project. Een voorbeeld.