Waterschapshuis: opdrachtgever of opdrachtnemer?

w0 waterschapshuisOok in het geval van het TAX-i project wijst alles in de richting van het niet goed belegd zijn van de rol van opdrachtgever binnen de eigen organisatie van de waterschappen. De rol van opdrachtgever had nooit gedelegeerd mogen worden naar het waterschapshuis als interne opdrachtnemer. Dit is de belangrijkste oorzaak  voor het ontstaan van een vacuüm in de regievoering met als uiteindelijk gevolg het mislukken van het TAX-i project.


Het TAX-i project van de waterschappen staat momenteel negatief in het nieuws: te laat, te duur en nog steeds niet klaar. Het lijkt er op dat dit ICT fiasco niet op zichzelf staat. Structureel is er iets mis met het realiseren van ICT projecten in de (semi)publieke sector: UWV, VROM, Politie, Belastingdienst. In de private sector is het niet veel beter, maar hier gaat het niet om gemeenschapsgeld. Het verloop van het TAX-i project heeft veel overeenkomsten met de andere projecten: een herhaling van zetten met een negatieve uitkomst tot gevolg. Leren we dan niet? Of worden niet de juiste conclusies getrokken? Is het nodig weer een onderzoek te starten?

 


Afdrukken   E-mailadres

Om te kunnen reageren op dit artikel, moet je ingelogd zijn (na registratie).