BMO - borgingsmodel

og-borgingsmodelEen organisatie die op onderdelen wil veranderen, zal dit normaal gesproken vastgelegd hebben in één of meerdere doelstellingen. Dit kan zijn op het hoogste niveau binnen een organisatie. Maar ook binnen een afdeling of business unit. In ieder geval liggen de doelstellingen normaliter vast in een bedrijfsplan, afdelingsplan, beleidsnotitie, College Akkoord of andere overeenkomsten. Over het algemeen zal de behoefte om te veranderen komen vanuit de primaire processen. Maar ook is het mogelijk dat het vanuit een ondersteunend proces komt. In beide gevallen is er sprake van een initiatief vanuit de lijn. Min of meer een voorwaarde voor het starten van een investeringstraject. Dit is eveneens het startpunt om draagvlak te creëren binnen de organisatie of een onderdeel ervan. Maar het vormt ook de basis voor een goede borging van eventuele projecten binnen de organisatie en de aansluiting bij de reguliere activiteiten.

 


Afdrukken   E-mailadres