stap 1: doelstelling

 stap-1

doel

wikiregieHet doel van de eerste stap is het helder krijgen van de doelstelling(en): het startpunt van elk investeringstraject. Wat is er voor nodig om dit helder te krijgen en wie is waar voor verantwoordelijk. Maar ook wie is de belanghebbende?

inleiding

Deze stap is het uitgangspunt van elk investeringsproject. Het is het startpunt vanuit een ondernemingsplan, afdelingsplan, beleidsnota, startnotitie, een wens of i.d. Wees kritisch in het formuleren van de doelstelling en maak deze zo concreet mogelijk (met een doelstelling als "door een efficiëntere werkwijze willen wij besparen" zal iedereen het eens zijn). Het is de eerste mogelijkheid om commitment te krijgen bij het management en/of de toekomstige stakeholders. Check met betrokkenen vooral ook op de uitvoerbaarheid van deze doelstelling. Een heldere en duidelijk geformuleerde doelstelling zal de kans op succes vergroten. Hoewel het formuleren van de doeslstelling niet de verantwoordelijkheid is voor de aankomend opdrachtgever, is het wel het startpunt van zijn of haar investeringstraject.

1. Verantwoordelijkheden

afhankelijk van niveau waarop de doelstelling is geformuleerd:

 • verantwoordelijk is degene die eigenaar is van het ondernemingsplan, beleidsplan, afdelingsplan, etc., dat ten grondslag ligt aan de doelstelling(en) die bereikt zullen moeten worden. Veelal is dit op het bestuurdersniveau 
 • management als het gaat om een doelstelling in het kader van een afdelingsplan

in dit stappenplan gaan we, als voorbeeld, verder uit van het niveau van de bestuurders: zie ook borgingsmodel

 

2. Betrokken partijen

 • hangt sterk af van de doelstellingen
 • in principe het management van de afdelingen waar de doelstelling mogelijk betrekking op heeft of die indirect kunnen bijdragen aan behalen van de doelstelling

 

3. Kennis en vaardigheden

 • kennis van de eigen organisatie voorzover het betrekking heeft op doelstellingen intern de organisatie
 • kennis van de markt voorzover het betrekking heeft op doelstellingen extern de organsisatie

 

4. Activiteiten

 • bepaal de scope: uitgangspunt is de aanwezigheid van een ondernemingsplan, beleidsnotitie, startnotitie, etc. Hierin staan vaak meerdere beleidslijnen, doelstellingen, etc. Het is over het algemeen niet gewenst om deze doelstellingen allen in een keer te realiseren of in een hand te leggen
 • maak de doelstelling zo concreet mogelijk. Geef duidelijk de context aan waarin deze doelstelling tot stand is gekomen. Maar ook de eventuele afstemming met andere beleidslijnen.
 • inventariseer draagvlak bij het management om de doelstelling(en) te realiseren

 

5. Succesfactoren

 • stakeholders commitment
 • budgetverdeling stappenplan
 • kwantitatieve factoren stappenplan

 

6. Resultaten

 • een heldere en duidelijk geformuleerde doelstelling
 • context waarbinnen de doelstelling is opgesteld
 • scope van de doelstelling
 • ingevuld regievoeringsmodel
 • plan voor oriëntatie fase