stap 4: opdracht

stap 4: opdracht


stap-4

doel

wikiregie Het doel van de vierde stap is te komen tot het selecteren van een zo goed mogelijke, en betrouwbare opdrachtnemer die in staat het gewenste resultaat binnen het gestelde budget en met de vereiste kwaliteit te realiseren, waarbij de prijs/prestatie een belangrijk criterium is. 

 

1. Verantwoordelijkheden

 • eigenaar business case/opdrachtgever
  1. mandaat over bevoegdheden voor onderhandelen
  2. mandaat over tekenbevoegdheden
  3. formele goedkeuring plannen
  4. contractondertekening
 • projectmanager of teamleider (gedelegeerde taken)
  1. verantwoordelijk voor gehele aanbestedingstraject
 • bestuurders
  1. op de achtergrond voor eventuele escalatie

 

2. Betrokken partijen

 • Opdrachtgever
 • Afdeling inkoop
 • Juridische afdeling
 • Leverancier(s)

 

3. Kennis en vaardigheden

 • onderhandelingsvaardigheid
 • juridische kennis
 • kennis over opstellen contracten en service levels
 • inhoudelijke kennis over aanpak projecten
 • deskundigheid om voorstellen van leveranciers te beoordelen, afhankelijk van type investering:
  1. projectengineers
  2. specialisme over te leveren diensten/producten
  3. organisatie deskundigen
  4. business consultants

 

4. Activiteiten

 • aanbestedingsteam
  bij grotere of strategisch belangrijke aanbestedingen doet de opdrachtgever er goed aan een aanbestedingsteam te formeren:interne leverancier
   1. benoem teamleider uit de eigen afdeling, business unit, etc.
   2. bepaal de strategie
   3. maak een plan van aanpak
 • in geval van een interne leverancier
  1. opdrachtformulering
  2. benoemen projectmanager
  3. beoordelen projectplan
  4. goedkeuring
 • in geval van een externe leverancier
  • aanbesteding strategie vaststellen
  • aanbesteding procedure vaststellen
  • verzamelen relevante informatie voor aanbesteding
  • vastleggen bestek of specificaties
  • vastleggen selectiecriteria
  • selecteren mogelijke leveranciers (longlist)
  • verzoek tot het indienen van informatie (Request for Information)
  • eventueel aanvullende presentaties van leveranciers
  • verwerken informatie en een eerste selectie maken van leveranciers (shorlist)
  • verzoek tot het indienen van een offerte (Request for Proposal)
  • beoordelen offertes met behulp van selectiecriteria
  • onderhandelen
   1. project realisatie
   2. contracten
 • gunning
 • valkuilen

 

5. Succesfactoren

 • doorlooptijd activiteiten of subprocessen
 • budgetverdeling activiteiten of subprocessen
 • effectiviteit van activiteiten
 • efficiency van activiteiten

 

6. Resultaten

 • opdrachtformulering of bestek
 • goedgekeurd projectplan
 • incentiveplan opdrachtnemer/projectmanager
 • getekende contracten

 

Wiki's gelezen

 

Nieuwsbrief

wij versturen geen nieuwsbrieven, mailings, e.d. Wil je op de hoogte blijven? Volg ons dan via Twitter of LinkedIn.

Wie is online

We hebben 231 gasten en geen leden online