stuurgroep

Stuurgroep

Dit deel is in ontwikkeling

 

De taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en samenstelling van een stuurgroep worden in een zo vroeg mogelijk stadium vastgesteld door de leidinggevenden van de opdrachtgever van een project. Een voorbeeld is hieronder gegeven.

 

Doel

een stuurgroep controleert en ondersteunt de manager die de rol van opdrachtgever vervult binnen een goedgekeurd investeringstraject

Taken

 • toezien op de aanwezigheid van een voldoende groot draagvlak
 • toezien op mandaat opdrachtgever
 • toezien dat voortgang investeringstraject conform afspraken
 • toezien op capaciteitstoedeling conform afspraken
 • toezien op de kwaliteit van de opdrachtgever

Verantwoordelijkheden

 • goedkeuring geven aan volgende stap van een investeringstraject
 • bewaken project bijdrage aan doelstellingen organisatie
 • signaleren afwijkingen project conform de toleranties die vooraf zijn bepaald

Bevoegdheden

 • geeft goedkeuring aan budget- en scopewijzigingen binnen de toleranties van de stuurgroep
 • kan een project (tijdelijk) stilzetten
 • prioriteiten bepalen wat betreft inzetten medewerkers voor project

Samenstelling

 • waarborging van de verschillende rollen in de stuurgroep inclusief de beslisrol;
 • vertegenwoordigers in de stuurgroep die de juiste beslissingsbevoegdheid hebben.

Voorzitter

In principe is de opdrachtgever de voorzitter van de stuurgroep

 

 

Wiki's gelezen

 

Nieuwsbrief

wij versturen geen nieuwsbrieven, mailings, e.d. Wil je op de hoogte blijven? Volg ons dan via Twitter of LinkedIn.

Wie is online

We hebben 271 gasten en geen leden online