Request for Proposal

Doel

Omschrijving

Eigenaar

Synoniemen

 

Voorlopig alleen nog even een mogelijke indeling van de Request for Proposal

1. Beschrijving van de aanbesteding

 1. Inleiding
 2. Doel van de aanbesteding
 3. Uitvoering aanbestedingsprocedure
 4. Achtergrondinformatie van de opdracht

 

2. Beschrijving van de te leveren diensten

 1. Huidige situatie
 2. Opdracht
 3. Nieuwe omgeving
 4. Migratie
 5. Beheer
 6. Programma van eisen
 7. Verwachtingen offrerende partij

 

3. Beschrijving beoordelingsprocedure

 1. Criteria van de gunning
 2. Onderhandelingen
 3. Gunning

 

4. Instructie voor de aanbieder

 1. Inhoud en opbouw van de aanbieding
 2. Prijzen
 3. Eisen gesteld aan financieel deel van de aanbieding
 4. Bepalingen bij de overeenkomst

 

5. Procedure

 1. Algemeen
 2. Communicatie
 3. Planning
 4. Informatieronde over de offerte aanvraag
 5. Indienen van de offerte
 6. Ongevraagde voorstellen
 7. Resultaten van de offerte aanvraag
 8. Vertrouwelijkheid en voorbehoud
 9. Aanvulling, toelichting en verificatie
 10. Kosten
 11. Rechtsverhouding

 

6. Voorwaarden

 

7. Meegeleverde informatie

Om het verzoek om informatie kort en overzichtelijk te houden, maakt u zoveel mogelijk gebruik van verwijzingen naar meegeleverde documenten.