opdrachtformulering

opdrachtformulering

Doel

Het doel van de opdrachtformulering is te komen tot een goed mogelijk gedefinieerde opdracht op basis waarvan geen misverstanden kunnen ontstaan. 

 

1. opdrachtgever

bij een interne opdrachtnemer:

  • naam, functie en afdeling van de lijnmanager/directeur die de rol van opdrachtgever vervult
 • bij een externe opdrachtnemer:
  • naast bovengenoemde ook de gegevens van het bedrijf, KvK nummer, etc.

 

2. opdrachtnemer

bij een interne opdrachtnemer:

  • naam, functie, afdeling, etc.
 • bij een externe opdrachtnemer:
  • naast bovenstaande ook gegevens over bedrijf, KvK nummer, etc.

 

3. omschrijving situatie

Beknopte achtergrond informatie van de omstandigheden die de aanleiding geweest zijn het project te starten.

 

4. doelstelling

Beschrijf in het kort de doelstelling van het project: wat zal het resultaat zijn en welke bijdrage moet geleverd worden met dit resultaat aan de bedrijfsdoelstellingen. Let wel: de doelstelling van een project is wat anders dan de doelstelling van de organisatie waar het resultaat van het project een bijdrage aan levert {zie borgingsmodel}
Probeer in één alinea de essentie van het project aan te geven.

 

5. opdracht

Een exacte definitie van de opdracht, bestemd voor de projectmanager en zijn team. Vage omschrijvingen zullen leiden tot misverstanden en voegen niets toe. 

 

6. scope

Beschrijf zo nauwkeurig mogelijk wat de omvang van het project zal zijn:

 • wie zijn er bij betrokken en wie niet
 • op welke afdelingen heeft het project betrekking
 • wat is de gedetailleerdheid van het project.

 

7. resultaat

 Geef  zo concreet mogelijk aan wat het resultaat van het project zal zijn en binnen welke tijd dit moet worden opgeleverd. 

 

8. uitvoeringseisen

 in dit hoofdstuk kan aangegeven worden welke specifieke eisen aan de uitvoering gegeven kan worden, bijvoorbeeld:

 • moet het een samenwerkingsverband zij en zo ja, welke vorm
 • is er bepaalde (interne) regelgeving waar een opdrachtnemer zich aan moet houden
 • mag een opdrachtnemer wel of geen gebruik maken van een subcontractor?
 • zij er eisen gesteld aan bepaalde tijdsblokken waarbinnen afdelingen niet gestoord mogen worden door het project?
 • hoe gaat de kwaliteit beoordeeld worden

 

9. randvoorwaarden

aangeven wat de randvoorwaarden zijn waarbinnen het project gerealiseerd moet worden

 

10. budget

het beschikbare budget in tijd, geld, mensen, uren, etc.  

 

11. bevoegdheden

wat zijn de bevoegdheden van een opdrachtnemer of projectmanager?

maar ook aangeven wat de verplichtingen zijn van de opdrachtnemer, bijvoorbeeld ten aanzien van voortgangscontrole 

 

12. oplevering

wanneer is de vereiste oplevering en hoe vindt deze plaats?

 

Om te kunnen reageren op dit artikel, moet je ingelogd zijn (na registratie).

Wiki's gelezen

 

Nieuwsbrief

wij versturen geen nieuwsbrieven, mailings, e.d. Wil je op de hoogte blijven? Volg ons dan via Twitter of LinkedIn.

Wie is online

We hebben 222 gasten en geen leden online