publiek versus privaat

publiek versus privaat

Als het gaat om opdrachtgeverschap binnen een bepaalde domein, worden er verschillende benamingen gebruikt, zoals

 • publiek odprachtgeverschap
 • particulier opdrachtgeverschap
 • ict opdrachtgeverschap, etc.
 • intern opdrachtgeverschap
 • bestuurlijk opdrachtgeverschap
 • regisserend opdrachtgeverschap
 • energiebewus opdrachtgeverschap
 • etcetera 

Deze benamingen suggereren dat er bijzondere kwaliteiten of eigenschappen nodig zijn van de manager/bestuurder die de rol van opdrachtgever binnen een bepaald domein moet gaan vervullen. Op basis van onze studies, zijn wij van mening dat een goed opdrachtgever in alle omgevingen zijn of haar rol goed moet kunnen vervullen. Zuiver beschouwd zijn de basis competenties, waarover een opdrachtgever moet beschikken in alle gevallen dezelfde. Dat geldt ook voor de stappen in een investeringstraject waar een opdrachtgever de eigenaar van is: deze zijn in alle situaties dezelde om tot het beoogde resultaat te komen. Echter de omstandigheden waarbinnen een opdrachtgever zijn of haar rol moet kunnen vervullen, kunnen verschillend zijn per domein. Het verschil in omstandigheden is duidelijk te maken met het voorbeeld van verschillen in het publieke en het private domein. De kenmerkende verschillen worden in onderstaand schema genoemd:

 

 PUBLIEKE DOMEIN

 PRIVATE DOMEIN

doelstelling is dienen van de burger doelstelling is continuiteit
complex verantwoordelijkheidsmodel heldere structuur in besturing van organisatie
middelen zijn activa en publieke macht middelen alleen activa
te maken met diverse belangengroepen en politieke motieven te maken met aandeelhouders en ondernemingsraden
wet openbaarheid estuur en europese aanbesteding redelijk afgeschermd
klanttevredenheid complex klanttevredenheid eenduidiger maar risicovoller
kasstelsel: kan niet afschrijven en jaarbudgetten baten/lasten administratie: jaaroverschrijdende budgetten en kan afschrijven
   

 

Overigens willen we nog wel een paar aanduidingen geven van type opdrachtgevers die in onze visie over Goed Opdrachtgeverschap totaal niet acceptabel zijn. Het gaat om de volgende typeringen:

 1. duaal opdrachtgeverschap
 2. collectief opdrachtgeverschap
 3. gedelegeerd opdrachtgeverschap
 4. interim opdrachtgeverschap

Een toelichting:

ad. 1: komt vaak in een politieke omgeving voor, bijvoorbeeld gemeentelijke overheid. Om problemen  en rolvervaging te voorkomen kan er maar sprake zijn van 1 opdrachtgever. Net zo als er sprake is van 1 opdrachtnemer. Vooral projectmanagers moeten uitkijken dat ze niet te maken krijgen met duaal opdrachtgeverschap.

ad 2: in bedrijven komt deze term nogal eens voor als het gaat om een directieteam of managementteam dat als geheel de rol van opdrachtgever vervult. Volstrekt niet acceptabel. Ook hier geldt dat slechts 1 persoon de rol van opdrachtgever kan vervullen.

ad. 3: onze stelling: een opdrachtgever zonder mandaat is geen opdrachtgever. Je bent het of je bent het niet. Een gedelegeerd opdrachtgever is niets anders dan een zetbaas. Verantwoordelijkheid kun je nooit delegeren.

ad. 4: een opdrachtgever moet ten allen tijde uit de eigen organisatie komen. Een van de belangrijkste competenties is dat een opdrachtgever zijn eigen organisatie goed kent als het gaat om het doorvoeren van veranderingen. Hij of zij weet hoe de hazen lopen. Een buitenstaander niet. Vergelijkbaar met gedelegeerd opdrachtgeverschap.

 

Wiki's gelezen

 

Nieuwsbrief

wij versturen geen nieuwsbrieven, mailings, e.d. Wil je op de hoogte blijven? Volg ons dan via Twitter of LinkedIn.

Wie is online

We hebben 203 gasten en geen leden online