IN BEELD

Opdrachtgever in beeld

vb videosOp deze pagina vind je een verzameling van films die, in meer of mindere mate, te maken hebben met het thema Goed Opdrachtgeverschap. De films worden in chronologische volgorde weergegeven. Deze pagina wordt regelmatig aangevuld met films uit diverse bronnen. Heb je zelf een film of ken je een film die interessant is voor opdrachtgevers? Laat het ons even weten. 

 


 

Aanbieding eindrapport ICT Commissie Elias
De tijdelijke commissie ICT-projecten bij de overheid constateert dat de rijksoverheid de besturing en beheersing van IC...

Read more

Koersval Ordina na fraude-beschuldiging
ICT-bedrijf zou op grote schaal hebben gesjoemeld met aanbestedingen. Beschuldigingen van tv-programma Zembla leidden al...

Read more

Ketensamenwerking in de bouw
Verhoudingen, vertrouwen en verwachtingen. In opdracht van BAM Woningbouw maakte Het Portaal een documentairefilm over ...

Read more

Enterpreneurs can change the world
De boodschap van dit filmpje is zeker van toepassing op opdrachtgevers: ook zij kunnen de wereld binnen hun eigen organi...

Read more

Status Quo
In deze film geven Tjapko van Dalen (KleurrijkWonen) en Marleen Hermans (TU Delft) hun kijk op vernieuwing binnen organi...

Read more

Good Practice: renovatie/nieuwbouw Haga Ziekenhuis
Hoe kijken opdrachtgever, bouwer, ontwikkelaar en architect naar elkaar? 

Read more

Good Practice: nieuwbouw Applikon
In deze film vertellen Arthur Oudshoorn (Applikon), Menno Rubbens (cepezedprojects) en Durk van Loon (Heembouw) over hun...

Read more

Organisatiecultuur
In deze film geven Tjapko van Dalen (KleurrijkWonen) en Marleen Hermans (TU Delft) hun kijk op vernieuwing binnen organi...

Read more

Escalator Temporarily Stairs
De invloed van de Angelsaksische cultuur op een project is groot: het is geen toeval dat methodieken zoals Prince II zij...

Read more

Prof.ir. Hans de Jonge over professionalisering van het opdrachtgeverschap in de vastgoed...
Het platform Ketensamenwerking is bedoeld voor (vastgoed) directeuren uit alle schakels van de keten. Hierbij moet men d...

Read more

Naar regisserend opdrachtgeverschap
Korte film (8 min) ten behoeve van pitch Leergang Regisserend Opdrachtgeverschap Corporaties, Aedes 27/1/14

Read more

Structurele problemen met projecten herkennen
Hoe kunt u herkennen of bij u projecten structureel in de problemen komen?Wereldwijd komen zo'n 50 tot 70 van alle honde...

Read more

Bochtenwerk van een opdrachtgever
Toneelstuk "Het bochtenwerk van een opdrachtgever", uitgevoerd door de bestuursleden van het Competence Center Projectma...

Read more

ICT bij het Rijk: Lessons Learned
De manier waarop het Rijk grote ICT-projecten beheert is sinds 2008 verbeterd, maar moet nog verder doorontwikkeld worde...

Read more

Ketensamenwerking en NUP
Bij veel zaken zijn meerdere instanties tegelijk betrokken. Zij moeten hiervoor in ketens samenwerken. e-Topia beschrijf...

Read more

De interactieve stoep
iPavement is een Spaans project dat traditionele en online infrastructuur helemaal integreert.

Read more

Ketensamenwerking TU-Delft
Ketensamenwerking Gastcollege TU-Delft

Read more

ICT projecten overheid falen onnodig
Shock Media B.V. spreekt bij EenVandaag over de ontwikkeling van Crisis2.nl, het falen van crisis.nl en de huidige aanbe...

Read more

Vernieuwend opdrachtgeverschap compilatie
Ligt de nadruk te veel op de vaste relatie tussen corporaties en bouwers? En hoe ziet die relatie er eigenlijk uit? En i...

Read more

Dienst Uitvoering Onderwijs en Belastingdienst
Dit PPS (Publiek Private Samenwerking) project betreft het ontwerp en de bouw van een nieuw kantoor voor Dienst Uitvoeri...

Read more

Kamer accepteert falende Belastingdienst
Een weinig geïnspireerde Tweede Kamer laat staatssecretaris Frans Weekers makkelijk wegkomen met falende ICT bij de Bela...

Read more

Overzicht falende projecten
Een overzicht van krantenartikelen van falende of mislukte projecten. 

Read more

Weer lantaarnpalen midden op straat
Er staan weer lantaarnpalen midden op straat en in parkeervakken. Drie weken terug doken ze op aan het Napelshof in Rott...

Read more

Pauw en Witteman - Noord Zuidlijn
Uitzending van Pauw en Witteman waarin Hettema zijn visie geeft over het debacle van de Noord Zuidlijn

Read more

Jan Kees de Jager: Waarom 50% van de ICT projecten mislukken
Op 23 juni organiseerde Interimic een Dinner Pensent in de westergasfabriek over het thema 'waarom 50% van de ICT projec...

Read more

Checks & Balances

cb-1Hoe gebruikt een opdrachtgever zijn eigen kennis en ervaring om effectief invulling te geven aan zijn rol met een minimum aan tijd en zonder zich in de inhoud te verdiepen?

De processtappen zoals genoemd in het voorgaande regiemodel kunnen hem hierbij helpen. Maar ook een speciaal voor dit doel, door Wortmann en Kremer, ontwikkeld model dat gebaseerd is op het principe van ‘checks & balances’ kan hem hierbij helpen. De achtergrond van het ‘checks & balances‘ model wordt gegeven het model van de Trias Politica.  

Het model

In het  model van ‘checks & balances’ gebruiken we drie partijen die de gebruikers, de specialisten van de opdrachtnemer en het management vertegenwoordigen. De laatste partij uiteraard in zijn rol van opdrachtgever. Als voorbeeld wordt hier gebruikt de processtap van het opstellen van de businesscase. 

og-cb-model

In de doelstelling van een organisatie wordt in feite vastgelegd wat een organisatie wil. Deze behoefte (of noodzaak) wordt, onder leiding van een eigen projectmanager, door de eigen medewerkers verder uitgewerkt in specifieke eisen en wensen. Op enig moment zal hierbij gebruik gemaakt gaan worden van de kennis en kunde van specialisten. Dit kan zijn de eigen ICT afdeling, maar ook een externe dienstverlener. Op dit niveau vindt in zekere zin een confrontatie plaats tussen het pakket aan eisen en wensen en wat de techniek eventueel kan bieden om dit te realiseren. Het gaat dan primair om de functionele eisen. Door deze confrontatie zal blijken welke mogelijkheden er zijn. Deze worden gedefinieerd als een aantal mogelijke scenario’s of oplossingen. De rol van de opdrachtgever is op deze manier beperkt tot degene die het proces bewaakt en de voorwaarden stelt. Dit laatste heeft dan vooral te maken met de impact die de oplossingen of scenario’s hebben op de organisatie. Het gaat dan om het definiëren en het beoordelen van niet-functionele eisen en criteria (de zogenaamde ’ilities’), maar ook om de omgevingsfactoren die van invloed zijn op de scenario’s. Het gaat bijvoorbeeld om de beschikbaarheid en de doelmatigheid. Maar ook om eisen op het gebied van de schaalbaarheid, de betrouwbaarheid en de haalbaarheid. Uiteraard zijn er nog meer niet-functionele eisen, maar we gaan daar verder niet op in. Hieronder wordt een voorbeeld gegeven van de ‘ilities’ in een ict omgeving.

Besluitvorming

De uitkomsten van de beoordeling van de niet-functionele eisen en criteria van elk scenario zijn bepalend voor de besluitvorming. De eerdergenoemde omgevingsfactoren maken duidelijk welke eisen er aan een goede regievoering moeten worden gesteld. Belangrijk is te weten wie de spelers zijn die het project positief of negatief kunnen beïnvloeden en welke acties vervolgens nodig blijken. 

Tussen de mogelijke scenario’s kan vervolgens een afweging worden gemaakt door de belangrijkste stakeholders: dit kan een keuze zijn maar ook een bijstelling van wat een organisatie wil. In het laatste geval begint een volgende ronde. De opdrachtgever heeft in dit proces een centrale rol maar is minimaal betrokken bij de inhoud. Op enig moment zal er voor een scenario worden gekozen. Dit scenario vormt de basis voor de businesscase en daarmee voor de goedkeuring van het project. Maar het gekozen scenario vormt ook de basis voor een goede regievoering door de opdrachtgever richting overige stakeholders. De rol van opdrachtgever is zo beperkt tot degene die het proces bewaakt en de voorwaarden stelt.

Relatie met regiemodel

cb-2Het principe van ‘checks & balances’ biedt de opdrachtgever een uitstekend middel om een centrale rol te spelen met een minimum aan tijd en kennis. Het principe is in het voorbeeld hierboven  gebruikt voor het opstellen van een businesscase, maar het kan gebruikt worden in elke processtap van een investeringstraject, ook gedurende de realisatie van het project. Bijvoorbeeld tussen stap 3 (de businesscase) en stap 5 (uitvoeren project). De afweging ligt in het laatste geval op het niveau van de stuurgroep. Maar ook tijdens de realisatie van een project moeten keuzes gemaakt worden en kan het principe van ‘checks & balances’ worden gebruikt (binnen het besturingsprincipe zoals aangegeven in het schema). De scope wordt voor een belangrijk deel bewaakt door wat de organisatie wil en kan. Zoals gedefinieerd in de businesscase als een haalbare optie. Maar het kan ook zijn dat bepaalde aannames in de businesscase moeten worden herzien.

Niet functionele eisen

cb-3Een voorbeeld voor mogelijke niet-functionele eisen, de zogenaamde ‘ilities’ wordt in bijgaande figuur gegeven. Dit is een voorbeeld zoals deze ik een ict omgeving gebruikt kan worden. Uiteraard hangt het sterk van de omgeving af, welke van deze eisen relevant zijn. Ook is het normaal dat er aan elk criterium of eis een wegingsfactor wordt toegekend. Deze wegingsfactoren wordt in gezamenlijkheid door de belangrijkste stakeholders bepaald. Onder regie van de opdrachtgever. 

 

Voor meer ilities verwijzen wij naar de wikipedia over dit onderwerp. Verder wordt er in een internationale standaard, de ISO 9126, een checklist gegeven met bruikbare kwaliteitseigenschappen. Hoewel deze laatste tot stand gekomen is voor het beoordelen van de software ontwikkeling, is deze op onderdelen zonder meer bruikbaar voor andere doeleinden.  cb-4

Zoals al aangegeven is het voor elke situatie belangrijk na te gaan welke van deze niet-functionele eisen relevant is. De opdrachtgever heeft hierin een allesbepalende rol

 

Nieuwsbrief

wij versturen geen nieuwsbrieven, mailings, e.d. Wil je op de hoogte blijven? Volg ons dan via Twitter of LinkedIn.

Wie is online

We hebben 244 gasten en geen leden online

×

De website met veel informatie over Goed Opdrachtgeverschap blijft bestaan!

Met dank aan Dieter de Vroomen: hij heeft aangegeven het gedachtegoed over Goed Opdrachtgeverschap en dat de basis vormt voor deze website, te willen continueren. Hoe en in welke vorm, wordt de komende periode verder uitgewerkt.