IN HET NIEUWS

Nieuws overzicht

vb archiefmateriaalOp deze pagina vind je nieuws dat, in meer of mindere mate, te maken heeft met het thema Goed Opdrachtgeverschap. De artikelen worden in chronologische volgorde weergegeven. Deze pagina wordt regelmatig aangevuld met artikelen uit diverse bronnen. Heb je zelf een artikel of weet je een interessant artikel dat niet hierin opgenomen is? Laat het ons even weten. 


 

Sparring Partner

Naast de mogelijkheden zoals genoemd in de pagina "kennisoverdracht",  is er nog een andere mogelijkheid. Deze vorm is meer gericht op het overdragen van kennis en ervaring naar één of slechts enkele individuen. Op momenten dat er behoefte aan is.

Er is een beperkte mogelijkheid om individuele managers/opdrachtgevers te ondersteunen als Sparring Partner. Op de achtergrond fungeren wij als klankbord. Gaandeweg het investeringstraject kunnen wij opdrachtgevers op deze manier begeleiden en/of instrueren. Belangrijkste doel hierbij is dat de opdrachtgever een volwaardige gesprekspartner wordt naar zijn of haar opdrachtnemer. Maar ook naar de belangrijkste stakeholders. 

Deze vorm van kennisoverdracht is beperkt mogelijk en wordt gedaan door Derk Kremer. Ook is er de beperkte mogelijkheid ondersteuning te krijgen van Hans Wortmann, hoogleraar aan de RUG.
De enige voorwaarde die wij stellen aan deze vorm van ondersteuning, is dat het onderwerp Goed Opdrachtgeverschap bespreekbaar is bij bestuurders of directies. In alle andere gevallen is het verspilling van uw en onze tijd. 

principal-4-stepsprincipal-4-stepsDe basis voor deze vorm van kennisoverdracht kan de "roadmap" naar Goed Opdrachtgeverschap zijn: de Principal 4 Steps (zie figuur). Deze roadmap biedt een gestructureerde en inzichtelijke aanpak. 

De ondersteuning als Sparring Partner (of klankbord) kan bestaan uit een frequente ontmoeting van één uur tot een dagdeel. Afhankelijk van de behoefte en de mogelijkheden. Meer is vaak niet nodig. Meer weten? Neem contact op met ons.

Gastcolleges

Regelmatig zijn er verzoeken tot het geven van een gastcollege. Bent u geinteresseerd? Neem dan even contact met ons op. Aangezien een gastcollege past in ons missiewerk, rekenen wij alleen de gemaakte onkosten. 

Masterclass

Samen met onze Partners hebben wij een Master Class onwikkeld over het thema Goed Opdrachtgeverschap. Benaderd vanuit bestuurders en businessmanagement.  In een ontspannen sfeer ervaringen en inzichten uitwisselen over het thema Goed Opdrachtgeverschap. Al of niet aangevuld met colleges van derden. 

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met ons via 06 21 805 668

Workshop

Samen met onze Partners hebben wij een aantal Workshops ontwikkeld over het thema Goed Opdrachtgeverschap. Geen workshop in het verlengde van projectmanagement, maar een workshop waarin de verschillende aspecten van Goed Opdrachtgeverschap benaderd worden vanuit bestuurders en businessmanagement. Actief bezig zijn in een ontspannen sfeer. Voor meer informatie hierover, kunt u contact met een Partner opnemen. 

Daarnaast  organiseren wij samen met bedrijven, overheden e.d. eigen workshops. Hierover kunt u met ons contact opnemen.

Round Table Dinner

Het Round Table concept is een interessante vorm om het thema Goed Opdrachtgeverschap bespreekbaar te maken met bestuurders en/of management. Tijdens een diner wordt een korte inleiding gehouden. Aan de hand van een aantal stellingen wordt het thema op een neutrale manier bespreekbaar gemaakt per tafel, waarbij eigen inzichten en ervaringen een belangrijke rol spelen.

Voor meer informatie, kunt u ons bellen op 06 21 805 668

Een diner met inhoud: informeel en ongedwongen. Maar ook stof tot nadenken.

De kosten bedragen minimaal € 750, excl. btw en afhankelijk van de inleider(s). Daar komen de kosten voor het diner nog bij. Interesse? Neem contact met ons op voor meer informatie.

Meer artikelen...

 

Nieuwsbrief

wij versturen geen nieuwsbrieven, mailings, e.d. Wil je op de hoogte blijven? Volg ons dan via Twitter of LinkedIn.

Wie is online

We hebben 149 gasten en geen leden online

×

De website met veel informatie over Goed Opdrachtgeverschap blijft bestaan!

Met dank aan Dieter de Vroomen: hij heeft aangegeven het gedachtegoed over Goed Opdrachtgeverschap en dat de basis vormt voor deze website, te willen continueren. Hoe en in welke vorm, wordt de komende periode verder uitgewerkt.