Goed Opdrachtgeverschap

Voorzitter Unie van Waterschappen Peter Glas: Bouwers en opdrachtgevers gebaat bij meer overleg

Behalve de Provinciale Staten Verkiezingen vinden op 18 maart ook de waterschapsverkiezingen plaats. Bij de waterschappen gaat het om de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van de schappen voor de periode 2015 tot 2019. Bouwend Nederland Podium sprak met voorzitter Peter Glas van de Unie van Waterschappen over het belang van deze gang naar de stembus en over wat de schappen en de bouwsector voor elkaar betekenen.

 

Peter Glas, zelf watergraaf in De Dommel, vindt het van groot belang dat burgers gebruik maken van hun stemrecht bij de waterschapsverkiezingen. “Burgers beslissen door te stemmen rechtstreeks mee over de politieke samenstelling van het algemeen bestuur van het waterschap in hun regio. Ze bepalen zo dus ook mee waar het nieuwe bestuur het belastinggeld aan uitgeeft dat het waterschap in hun woongebied int. Afhankelijk van hun ideologische achtergrond kunnen bestuurders daar heel verschillend over denken. Moet een waterschap zich uitsluitend bij zijn wettelijke kerntaken houden, dus aanleg en beheer van dijken, rioolwaterzuivering en de waterhuishouding regelen? Of heeft het een bredere verantwoordelijkheid? Zoals ook zorgen voor de toegankelijkheid van dijken, oevers en maaipaden voor het publiek, het terugwinnen van energie en grondstoffen uit rioolwater, en het doen aan exportbevordering, bijvoorbeeld door het trainen van personeel van buitenlandse klanten die Nederlandse zuiveringstechnologie aanschaffen? En mogen we als waterschappen bij die nevenactiviteiten zelf ook risico’s nemen of juist niet? Allemaal zaken waar je als kiezer invloed op hebt. Daarom roep ik iedereen op: je hebt kiesrecht, het gaat over je eigen geld dat besteed wordt in je eigen achtertuin, dus vindt er alsjeblieft wat van.”

Essentieel

Het democratisch karakter van de waterschapsector is volgens hem zeer belangrijk. “Omdat met wat de sector doet hele wezenlijke maatschappelijke belangen zijn gemoeid. Tien miljoen Nederlanders wonen achter dijken, in een gebied waar twee derde van ons bruto nationaal product wordt verdiend. Daarnaast zijn ruim 300 rioolwaterzuiveringsinstallaties constant bezig het schoonmaken van ons afvalwater. Dat is essentieel voor de volksgezondheid.”

Extreme regenbuien

Glas noemt de vier belangrijkste uitdagingen voor de waterschappen in de komende periode. “Die enorme uitdagingen lopen voor een deel samen op met het Deltaprogramma (DP2015, red.) zoals dat vorig jaar op Prinsjesdag door het kabinet aan de Kamer is aangeboden. Dan heb ik het dus over waterveiligheid, de beschikbaarheid van zoetwater en een waterrobuuste ruimtelijke inrichting. De zoetwater-opgave houdt bijvoorbeeld in de aanleg van grote opvangbekkens voor regenwater voor perioden van droogte zoals die zomers steeds vaker voorkomen. Bij een waterrobuuste ruimtelijke inrichting gaat het over extreme regenbuien. Die komen zomers ook steeds vaker voor. Vorig jaar viel er een op Kockengen bij Utrecht. Was die hoosbui op Utrecht zelf gevallen, dan was de schade nog veel groter geweest. Zoals Kopenhagen overkwam. Die stad zat na drie zulke buien in vijf jaar tijd met 1,5 miljard euro schade doordat in de oude binnenstad overal souterrains onderliepen waarin computerservers en stookketels stonden. Steden moeten dus waterproof worden gemaakt. Rotterdam gaf daar met het Waterplein al een mooie aanzet toe. Voor de bouwsector liggen hier nog veel uitdagingen.”

“Een vierde grote uitdaging betreft de rioolwaterzuivering. Blijven we rioolwater alleen standaard biologisch zuiveren, zoals Brussel voorschrijft, of gaan we ook investeren in het eruit halen van microverontreinigingen zoals restanten van bestrijdingsmiddelen, medicijnen en drugs? Die micro-cocktail wordt er met de huidige zuiveringstechnologie niet uitgehaald, waardoor die stoffen n het oppervlaktewater belanden en zelfs in het drinkwater. Maar die verontreiniging er wel uit halen, maakt het zuiveren de helft duurder. Dat is dus ook een echte politieke keuze.”

Lees meer: http://www.bouwendnederland.nl/nieuws/1365358/voorzitter-unie-van-waterschappen-peter-glas--bouwers-en-opdrachtgevers-gebaat-bij-meer-overleg

Om te kunnen reageren op dit artikel, moet je ingelogd zijn (na registratie).

 

Nieuwsbrief

wij versturen geen nieuwsbrieven, mailings, e.d. Wil je op de hoogte blijven? Volg ons dan via Twitter of LinkedIn.

Wie is online

We hebben 199 gasten en geen leden online